Phản hồi

Thời gian phản hồi của chúng tôi là ngay lập tức. Chúng tôi có đội ngũ hỗ trợ luôn túc trực 24/24 sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của thành viên.

Thời gian phản hồi

Phản hồi từ chúng tôi

Tùy thuộc vào kênh mà chúng tôi có thời gian trả lời khách hàng khác nhau. Các kênh phổ biến quý khách có thể liên lạc trong thời gian sớm nhất:

  • Kênh có thời gian phản hồi sớm nhất: Live chat, Hotline, Facebook
  • Kênh có thời gian phản hồi sau 30 phút: Email, Instargram, Skype